iş yerinde yaşanılan adaletsizlikleri, mobingi, patron- şef- müdür baskısını, tacizini, zamanın üzerimizdeki tahakkümünü, işçilerin kendi içindeki dayanışmasını konu alan 6 sahneden derlediğimiz film etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bisiklet Hırsızları,