Üniversitelilerin Yüzde 35.8’i İşte Çalışıyor

Üniversitelilere Sorduk?
İstanbul, Ankara ve Kocaeli illeri genelinde üniversiteler özelinde yaptığımız anket çalışmasıyla üniversitede aktif olarak okuyan öğrencilere, ekonomik ve sosyal durumlarını sorduk.

Üniversitelilerin Yüzde 35.8’i İşte Çalışıyor

Üniversite’de okuyanların %35.8’i burs/kredi ve aileden aldıkları maddi destek yeterli olmadığı için bir işte çalışmak durumunda kalıyor. Çalışanların %15.1’i sayım işi, stand işi, komilik gibi günlük işlerde çalışırken %14’ü part-time işlerde çalışıyor. Üniversitede aktif okuyanlardan %5.8’i, üniversitede sadece sınavlara girerek full-time bir işte çalışıyor.

Yüzde 52.8’i Aile Evlerinin Dışında Kalıyor

Yurt veya öğrenci evlerinde kalanların oranı %52.8’i oluşturuyor. Yurt’ta kalanların %25’i, öğrenci evlerinde kalanların ise %56’sı çalışıyor. Aile evlerinde kalanların ise %27’si çalışıyor.

Çalışanların Yüzde 62’si Hizmet Sektöründe Çalışıyor

Üniversiteli çalışanların büyük bir oranını fast-food, market, mağaza, kafe, stand gibi hizmet sektörü oluşturuyor. Bunun yanı sıra inşaat, sanayi ve atölyelerde çalışanlar %7’lik dilimi oluşturuyor.

Çalışanlar, Maaşlarını En Çok Yiyecek ve Giyecek İhtiyaçlarına Harcıyor

Herhangi bir işte çalışan üniversiteliler, maaşlarını en çok yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarına harcıyor. Bunu faturalar, ev kirası takip ediyor. Bir işte çalışmayan üniversiteliler de en çok yiyecek ve giyecek harcaması yaparken, harcamalarda ikincil olarak okul masrafları yer alıyor.

Yaşamlar Yollarda Geçiyor

İşte çalışmayanların %74’ünün okula gidip gelirken harcadıkları toplam süre  1-2 saatken, çalışanların %58’inin iş ve okula giderken toplamda ulaşımda harcadıkları süre 4-5 saati buluyor. (Bu istatistik sadece İstanbul baz alınarak verilendirilmiştir.)

İş ve Okul Dışında Kendilerine Vakit Ayırmakta Zorlanıyorlar

Çalışanların %48’i kendisi için zorlayarak vakit ayırabilirken %21’i kendisine hiç vakit ayıramadığını belirtti. Bir işte çalışmayanların %72’si ise okul dışında kendisine vakit ayırabildiğini belirtti.

Cinsiyete Göre Çalışma Oranı Birbirine Yakın

Kadınların %33’ü bir işte çalışırken, erkeklerin %42’si bir işte çalışmaktadır.

Çalışan Üniversitelerinin Yüzde 72.2’sinin Ailesinin Geliri Yoksulluk Sınırının Altında

Hem okuyup hem çalışan üniversitelilerin %37.2’sinin aileleri 2000TL’nin altında bir gelire sahipken, %35’inin 2000-3000TL arası geliri var.

 

Anket çalışmamız Genç İşçi Derneği üyeleri tarafından yapılmıştır.

[email protected]

GENÇ İŞÇİ DERNEĞİ