İşçiler patates ve fasulyeyle aynı statüde

Kadro beklerken patates statüsünde olduklarını öğrendiler.

Taşeron olarak çalışan kamu hastanelerinin yemekhane şirketlerinde işçilerin malzeme olarak gösterilmesi dikkat çekti. Kadro bekleyen taşeron işçinin kadroya alınması için çalışan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) yaptığı araştırma sonucunda yemekhane işçileri, taşeron şirket ve hastaneler arasında imzalanan iş sözleşmesinde işçilerin malzeme olarak gösterildiğini fark etti. Çalışma şartnamesinde işçilerin adının olmaması dikkatten kaçmadı.

Taşerona karşı örgütlenme faaliyetleri için çalıştığı hastanelerde yemekhane şirketleri çalışanlarının statüsünü araştıran DİSK’in örgütlenme sorumlularından Ali Karabudak, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nden alınan çalışma şartnamesinde işçilerin adının olmadığını gördü.

EN ALT SEVİYEDE BİLE DEĞİLLER

Şartnamede işçilerin malzeme statüsünde değerlendirildiğini dikkat çeken Karabudak, “Taşeron işçilerin en alt seviyede çalıştığını zannediyorduk ama bu şartnameye göre işçiler bu pozisyonda bile değil. Patetes, fasulye statüsünde.” dedi. Kamu hastanelerine yemek üreten ve dağıtan işçilerin şartnamede adı geçmezken, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye Müdürlüğü ile TAN-PA Yemek Üretim Dağıtım AŞ. arasında imzalanan iş sözleşmesinde, 2017 yılı malzeme dahil yemek pişirme ve dağıtım hizmeti alımı ifadesi yer alıyor.

‘MALZEMELER KENDİ KENDİNE Mİ YEMEK OLUYOR?’

Hizmet alımına dayalı toplu iş sözleşmesine göre, malzemeler kendi kendine yemek oluyor. Çünkü işçiler sözleşmede anılmıyor. 2017 yılı malzeme dahil yemek pişirme ve dağıtım iş sözleşmesinde yer almayan işçiler, bu nedenle kadro tartışmasının dışında bırakılıyor. Sözleşmede, ‘TAN-PA Yemek Üretim Dağıtım AŞ. alınan hizmet 4734 sayılı kanunun 62. Maddesi, birinci fıkrası (e) bendi kapsamında değil’ ifadesi yer alıyor. Bu kapsamda olmaması nedeniyle işçilerin taşeron statüsüne dahi girmediği, dolayısıyla kadroya alınmalarının mevzu bahis olmadığı belirtiliyor. Bu durum aynı zamanda işçilerin sendikal olarak örgütlenmesinin de önüne geçiyor. Bu sözleşme kamu hastanelerine yemek yapan pek çok hastanede çalışan işçiler geçerli.

‘SÖZLEŞME BİZİ KADRO DIŞI BIRAKMAK İÇİN YAPILMIŞ’

Yemekhane işçileri ile Şişli Etfal Hastanesi önünde buluşuyoruz. İşçiler, yıllardır yemek, bulaşık, temizlik, nakliye, dağıtım tüm işleri yükleniyor olmalarına karşı taşeron şirkette garson olarak gösterildiklerini belirterek, hastaneler ve taşeron şirket arasında yapılan son iş akdine isyan ediyor. İşçiler bu iş akdinin kadro kapsamı dışında bırakılmak için düzenlendiği görüşünde.

‘KÖLE DÜZENİNDE YAŞIYORUZ’

Bu şartlarda çalışmayı sürdüremeyeceklerini belirten işçiler, “Asgari ücrete çalışıyoruz. Ağır şartlar nedeniyle sakatlanıyor yaralanıyoruz. Bunun üzerine rapor almak istesek işveren bize ‘Dışarıda sakatlandık diyeceksiniz. Benim başımı belaya sokmayın’ diyor. Hasta olmak adeta yasak, köle düzeninde yaşıyoruz” diyorlar. Uzun süredir kadro bekleyen işçiler son KHK ile durumlarının daha da kötü hale geldiğinden şikayet ederek, ” Sonuç olarak KHK ile çıkan kadro bizi kapsamıyor. Bu Kadrolar bizi yok sayacaksa kime çıkacak? diye tepki gösterdi.

DİSK’in geçtiğimiz günlerde hazırladığı raporagöre: KHK ile tüm taşeron işçilere kadro verilmiyor. Sadece 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlarda taşeron işçi olarak çalışanlar kamuda daimî işçi olarak kadroya alınacak.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarında çalışan taşeron işçiler kadroya alınmayacak. Belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşlarda çalışanlar ise kamu işçisi olarak kadroya alınmayacak. Bu işçiler belediye şirketlerinde işe alınacak.

Öte yandan kadroya alınacak taşeron işçileri sadece “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılanlar” olacak. Anahtar teslimi ihale yoluyla kamudan iş alan şirketlerde çalışanlar kadroya alınmayacak. İhalesinde personel gideri yüzde 70’in altında olan işçiler ile mal, yapım ve danışmanlık ihalelerinde çalıştırılan işçiler de kadroya alınmayacak.

Kaynak: ArtıHaber Fatma YÖRÜR

GENÇ İŞÇİ DERNEĞİ